КИЇВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ м. Харкова
Оплата праці вчителів за викладання декількох предметів

Оплата праці вчителів за викладання декількох предметів

Відповідно до ст.27 Закону України «Про загальну середню освіту» атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років. Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється Міністерством освіти України.
Пунктом 3.20 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, яке набрало чинності з 30 грудня 2010 року, передбачено, що вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. При цьому встановлено, що присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на педагогічне навантаження з інших предметів, які вони викладають та з яких пройшли підвищення кваліфікації.

Разом з тим у листі Міністерства освіти і науки України від 06.01.2011р. № 1/9-6 "Про застосування типового положення про атестацію педагогічних працівників" (list-1-9-6-zberezh-umov-310.doc [28,5 Kb] ) привернуто увагу керівників місцевих органів управління освітою, керівників навчальних закладів, голів та членів атестаційних комісій, що кваліфікаційні категорії, присвоєні за результатами попередніх атестацій, зберігаються протягом терміну, на який вони були присвоєні. При цьому слід нагадати, що згідно із Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, що було затверджене наказом Міністерства освіти України від 20.08.1993 р. № 310, педагогічні працівники, які викладали два й більше предметів, атестувалися з того предмета, з якого мали педагогічне навантаження за фахом освіти. Пунктом п. 2.6 цього Положення передбачено, що оплата праці відповідно до встановленої внаслідок атестації за посадою вчителя кваліфікаційної категорії поширюється на все педагогічне навантаження до наступної атестації

Отже, вимога стосовно поширення присвоєної вчителеві кваліфікаційної категорії на все педагогічне навантаження, в тому числі з інших предметів, лише в тому випадку, коли з цих предметів вони пройшли підвищення кваліфікації, не стосується тих учителів, які атестувалися за Положенням, затвердженим наказом МОН № 310.

В листі Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 р. № 1/9-44 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (list-1-9-44-pidvishh-kval-dva-predmeti.doc [32,5 Kb]) стосовно атестації вчителів, які викладають декілька предметів надано роз’яснення, що вони мали атестуватися лише з того предмета, який викладають за спеціальністю, а не з усіх інших предметів. Враховуючи, що Типове положення набрало чинності вже після розподілу педагогічного навантаження, а також керуючись принципом неприпустимості зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, при оплаті праці вчителів, які викладали два і більше предметів, до кінця поточного навчального року застосовувалися правила, встановлені пунктом 2.6. Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти від 20.08.93 № 310.

Тож при оплаті праці вчителів, які атестувалися в 2010/2011 навчальному році за правилами нового положення, присвоєна за наслідками атестації кваліфікаційна категорія поширювалася до кінця навчального року на все педагогічне навантаження, у тому числі з різних предметів, незалежно від того, чи мав місце факт проходження курсів підвищення кваліфікації з цих предметів.

У листі від 26.01.2011 р. № 1/9-44 також доручено органам управління освітою спільно з інститутами післядипломної педагогічної освіти планувати курси підвищення кваліфікації вчителів, які викладають два і більше навчальних предметів, застосовуючи очно-дистанційні, дистанційні, варіативні та інші форми навчання, які б органічно взаємоузгоджувалися з процедурою атестації педагогічних працівників.

Очевидно, що дане завдання повною мірою ще не реалізовано, що засвідчується як зверненнями вчителів, так і інформацією, що витікає з листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.08.11 № 1/11-8241 (1_11-8241-poshirennya-kategoriyi.doc [58,5 Kb] ) на адресу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. З урахуванням даної обставини в зазначеному листі міністерство рекомендує прийняти рішення щодо поширення присвоєних у відповідності із встановленою внаслідок атестації категорії та педагогічного звання на все педагогічне навантаження педагогічним працівникам, які з різних причин не пройшли підвищення кваліфікації з усіх предметів, які викладають, та надати можливість до 1 січня 2012 року пройти курсову підготовку за різними формами. При цьому слід зауважити, що відповідно до норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників № 930 рішення про результати атестації приймають атестаційні комісії відповідного рівня (пункти 3.9, 6.1, 6.2, 6.3 та ін.).

Тому оплата праці вчителів, які мають педагогічне навантаження з декількох предметів (викладають різні предмети, зокрема й на умовах заміни) та які атестувалися за правилами нового Типового положення, має здійснюватися виходячи із ставки заробітної плати, встановленої залежно від присвоєної атестаційною комісією кваліфікаційної категорії за цією посадою при прийнятті відповідного рішення з дотриманням зазначених вище рекомендацій міністерства.

Стосовно вчителів, які викладають декілька предметів та які атестувалися до 2010/2011 навчального року за нормами Типового положенням про атестацію педагогічних працівників № 310, то оплата їх праці має здійснюватися, виходячи із ставок заробітної плати, встановлених відповідно до кваліфікаційних категорій, присвоєних за результатами попередніх атестацій.


Щодо прожиткового мінімуму

- ВСТАНОВИТИ величину прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення з урахуванням оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, а також суми податку на доходи фізичних осіб, забезпечивши оперативне коригування розміру прожиткового мінімуму протягом 2012 року з урахуванням даних моніторингу прожиткового мінімуму та фактичного зростання споживчих цін і тарифів. Щодо мінімальної зарплати

- ВИЗНАЧИТИ розмір мінімальної зарплати на рівні реально обрахованого прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня 2012 року з урахуванням ставки податку на доходи фізичних осіб та з подальшим її підвищенням протягом року з урахуванням індексу споживчих цін та поетапним врахуванням сімейної складової.

- Профспілки категорично не погоджуються із підходом щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на рівні незаконно заниженого розміру прожиткового мінімуму.
Розуміючи неможливість різкого одномоментного підвищення мінімальної заробітної плати, СПО профспілок пропонував певну етапність реалізації своїх пропозицій:


з 01.01.2012 р. – 1309 грн.
з 01.04.2012 р. – 1454 грн.
з 01.07.2012 р. – 1615 грн.
з 01.10.2012 р. – 1794 грн.
з 01.12.2012 р. – 1824 грн.
з 01.01.2012 р. – 1073 грн.
з 01.04.2012 р. – 1094 грн.
з 01.07.2012 р. – 1102 грн.
з 01.10.2012 р. – 1118 грн.
з 01.12.2012 р. – 1134 грн.

Натомість, проекто закону про Держбюдже передбачено:

Щодо базового розряду Єдиної тарифної сітки

- ПЕРЕДБАЧИТИ підвищення розміру тарифної ставки (посадового окладу) працівника першого тарифного розряду за ЄТС темпами, що забезпечать зменшення грошового розриву з розміром мінімальної заробітної плати, встановлення У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2013 РОКУ розміру тарифної ставки (посадового окладу) працівника першого тарифного розряду за ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати, а також системне підвищення середньої заробітної плати в бюджетній сфері. Щодо пенсійного забезпечення

- ПЕРЕДБАЧИТИ необхідні кошти для підвищення пенсій, призначених в минулі роки, адже катастрофічно падає їх купівельна спроможність. Розміри раніше призначених пенсій уже більше ніж вдвічі відстають від пенсій, які призначаються нині при аналогічних показниках страхового стажу та отримуваного заробітку.Повернення до списку