КИЇВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ м. Харкова
Охорона праці - Накази

НАКАЗ Про затвердження Типового положення про службу охорони праці

НАКАЗ от 15.11.2004 N 255
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р. за N 1526/10125

Про затвердження Типового положення про службу охорони праці

НАКАЗ Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

ПРАВИЛА  пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

НАКАЗ Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

3 метою приведення кваліфікаційних характеристик професій
працівників, що є загальними   для   всіх   видів   економічної
діяльності, у відповідність до вимог Законів України "Про вищу
освіту" (   2984-14   ),    "Про    професійно-технічну    освіту"
( 103/98-ВР ) та Класифікатора професій ДК 003-95 ( v0257217-95 )
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Випуск 1 "Професії працівників, що є загальними
для всіх видів економічної діяльності"   (Розділ 1 "Професії
керівників, професіоналів, фахівців, та технічних службовців",
Розділ   2   "Професії   робітників")   Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, що додається.

     2. Вважати таким, що втратив чинність наказ Мінпраці України
від 16.02.98 N 24 ( va024203-98, v0024203-98 ) "Про затвердження
Довідника кваліфікаційних характеристик професій   працівників,
випуск 1".


Міністр                                                  М.Папієв

НАКАЗ Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
№ 273 від 16.11.2007
Наказом Міністерства соціальної політики
№ 140 від 30.01.2017}

Відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про охорону праці" з метою встановлення вимог щодо організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 273 від 16.11.2007}

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі - Типове положення);

Перелік робіт з підвищеною небезпекою (далі - Перелік).

Нова редакція Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти

Нова редакція Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти

Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 викладено у новій редакції Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти.