КИЇВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ м. Харкова
Документи для завантаження

ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону праці

ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону праці

ЗАКОН УКРАЇНИ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

Цей Закон визначає особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Цей Закон відповідно до Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про колективні договори і угоди

Цей Закон визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Цей Закон визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух

Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природного середовища.