КИЇВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ м. Харкова
Охорона праці


Перелік нормативних нормативно-правових актів, що використовуються інженером з охорони праці при організації роботи у навчальному закладі

 1. Конституція України.
 2. Закон України „Про охорону праці”.
 3. Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
 4. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.
 5. Закон України „Про колективні договори і угоди”.
 6. Закон України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
 7. Кодекс законів про працю.
 8. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 N782.
 9. Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Державного Комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 №255, із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 02.10.2007 N236.
 10. Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №994.
 11. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 №336.
 12. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304.
 13. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного Комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15.
 14. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного Комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15.
 15. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджені наказом Головного Управління державної пожежної охорони від 30.09.1998 №348/70 із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 21.02.2001 N80/16.
 16. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Комітету по нагляду за охороною праці від 29.01.1998 №9.
 17. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Державного Комітету України з нагляду за охороною праці від 21.12.1993 N132.
 18. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 21.05.2007 №246.
 19. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442.
 20. Методичні вказівки для проведення атестації робочих місць за умовами праці у галузі освіти, затверджені наказом Міністерства праці України від 01.09.1992 №41.
 21. Інструкція по заповненню Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.11.1992 № 06-41-48.
 22. Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (списки №1 та №2), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 №36.
 23. Списки виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (два додатки), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 №1290.
 24. Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 №163.
 25. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1112.
 26. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270.
 27. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від31.08.2001 №616.
 28. Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості, затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 04.07.2007 №370.
 29. Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затверджений постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 №24.
 30. Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування, затверджений постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 31.10.2007 №49.
 31. Положення про технічну інспекцію праці Харківської області, затверджене Постановою Пленуму Харківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України від 24.03.2009 № Пл-ІХ.
 32. Положення про представників профспілки з питань охорони праці, затверджене Постановою Пленуму Харківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України від 24.03.2009 № Пл-ІХ.
 33. Типове положення про громадського інспектора з охорони праці, затверджене постановою Президії Федерації Профспілок України від 05.11.2004 NП10-4.
 34. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Державного Комітету України з нагляду за охороною праці від 09.01.1998 №4.
 35. Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затверджене наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 27.11.1997 №32/288, зі змінами внесеними згідно з наказом Держбуду від 28.07.1999 N184/140.
 36. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом Державного Комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53.
 37. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, затверджені Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 16.01.01.2008.