На головну сторінку
На сайті
Посилання
Соціально-економічний захист

Освіта – основа економічного розвитку суспільства: лист ЦК Профспілки працівників освіти і науки


ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від імені членів президії спрямував лист до в.о. Президента України, Голови Верховної Ради України Олександра Турчинова з приводу необхідності забезпечення гарантованих державою трудових, соціально-економічних прав освітян попри політико-економічну ситуацію в державі.

У листі зокрема вказано, що освітяни стурбовані окремими заходами для виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від імені президії закликав забезпечити дотримання трудових прав педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників освіти, пенсіонерів, осіб, які навчаються, не допустити порушення вимог статті 22 Конституції України, а при внесенні змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» максимально наблизити обсяги видатків на освітню галузь до законодавчо гарантованих, що сприятиме реальному визнанню освіти основою економічного розвитку суспільства, створенню передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах.
Детальніше>>

Розмір: 261 kB

Завантажити

Надбавки педагогічним працівникам та працівникам бібліотек – зберігаються

Надбавки педагогічним працівникам та працівникам бібліотек, які були встановлені до цього часу у розмірі до 20% та 50% відповідно, не скасовуються.

Зазначені виплати у 2014 році при внесенні змін до бюджету скорочені не були, – зазначається у роз’яснення Міністерства фінансів України.
Детальніше>>

Набув чинності антикризовий закон

1 квітня 2014 року набув чинності Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 2014 року № 1166-VII.

Прийнятий закон направлений на скорочення видатків бюджету та збільшення дохідної частини бюджету. Закон, зокрема, фіксує ставки податку на додану вартість (ПДВ) і податку на прибуток на рівні 20% і 18% відповідно, скасовуючи плани щодо їх зменшення, вводить прогресивну шкалу оподаткування для пасивних доходів розміром понад 20 тис. грн на рік (з 1 липня), підвищує акцизні збори і платежі за використання природних ресурсів.
Детальніше>>

Чотири мільйони працівників бюджетної сфери глибоко збентежені!

Чотири мільйони працівників бюджетної сфери глибоко збентежені інформацією, яка набула широкого розповсюдження в засобах масової інформації щодо намірів Уряду, викладених в проекті Плану заходів з реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
За інформацією ЗМІ, серед запропонованих заходів є:
Детальніше>>

Профспілка закликає новий Уряд не допустити зменшення обсягів видатків на освіту


ЦК Профспілки спрямувала лист до Прем’єр-міністра України А.П. Яценюка з проханням вжити заходів для забезпечення трудових прав освітян.

Це насамперед, стосується оплати їхньої праці з дотриманням вимог статті 6 Закону України «Про оплату праці» та статті 96 Кодексу законів про працю України щодо встановлення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на рівні, що перевищує мінімальну заробітну плату.
Детальніше>>

ХІ розширений пленум

27 лютого 2014 року відбувся ХІ розширений пленум Київської районної профспілки працівників освіти і науки України. Було розглянуте питання «Про стан виконання угоди соціального партнерства в закладах освіти Київського району».
Детальніше>>

Звернення ЦК Профспілки до Глави держави

Подаємо для інформування звернення президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України до Президента України з приводу необхідності забезпечення з 1 січня 2014 року встановлення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки не нижче мінімальної заробітної плати, як це передбачено статтею 6 Закону України «Про оплату праці» та статтею 96 Кодексу законів про працю України.
Детальніше>>

Колективний договір: деякі особливості укладення, внесення змін та доповнень

Правові засади розробки та укладення колективних договорів визначені Кодексом законів про працю України (глава ІІ), Законом України «Про колективні договори і угоди» та іншими нормативно-правовими актами.
Детальніше>>

Зміни в законодавстві про захист персональних даних

З 1 січня 2014 року набули чинності зміни до законодавчих актів щодо захисту персональних даних. Відповідні зміни внесено до Закону України «Про захист персональних даних» та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відтепер функції контролю за дотриманням законодавства про захист персональних даних передано Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.. Детальніше>>

Особливості звільнення працівника за власним бажанням у період тимчасової непрацездатності

Статтею 38 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) передбачено, що працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника чи уповноважений ним орган письмово за два тижні.

На практиці трапляються випадки, коли працівник виявив бажання розірвати трудовий договір, письмово повідомив про це роботодавця за два тижні до бажаного звільнення, але протягом цього періоду захворів і в останній день роботи перебуває на лікарняному.

В такій ситуації виникають труднощі в застосуванні частини 3 статті 40 КЗпП України, якою встановлено заборону звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті).

Що робити в даній ситуації роботодавцю: звільнити працівника в період його хвороби або чекати його одужання?

Міністерство соціальної політики в листі від 27.04.2012р. № 70/06/186-12 зауважило, що обмеження щодо звільнення працівника, який знаходиться на лікарняному, стосується тільки звільнення з ініціативи власника.

Тобто, чинним законодавством не заборонено звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності за власним бажанням (ст. 38 КЗпП). Якщо працівник не бажає відкликати свою заяву про звільнення за власним бажанням в період хвороби, роботодавець може забезпечити вимогу працівника на звільнення, оскільки в даному випадку ініціатива розірвання трудового договору належить працівнику.

Пленум Верховного Суду України в постанові від 6.11.92 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» (пункт 17) роз’яснив, що правила про недопустимість звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності (ч. 3 ст. 40 КЗпП) стосуються як передбачених статтями 40, 41 КЗпП, так й інших випадків, коли розірвання трудового договору відповідно до чинного законодавства провадиться з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не може бути визнано обґрунтованим, якщо в день звільнення працівнику видано лікарняний листок (довідку в установлених законом випадках) про його тимчасову непрацездатність.

Статтями 47, 116 КЗпП на роботодавця покладено обов’язок в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок в день звільнення. У випадку відсутності працівника на роботі в день звільнення розрахунок проводиться не пізніше наступного дня після пред’явлення ним такої вимоги.

Про необхідність отримання трудової книжки роботодавець надсилає працівнику поштове повідомлення відповідно до пункту 4.2. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. Пересилання трудової книжки поштою допускається тільки за письмовою згодою працівника.

Про зарахування до страхового стажу періодів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

1 липня 2013 року набрав чинності Закон України від 14.05.2013 № 231-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії» (далі — Закон № 231), яким, зокрема, врегульовано питання щодо зарахування до страхового стажу часу перебування осіб у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

З цією метою, починаючи з липня 2013 року, підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю та виплачують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, нараховують єдиний внесок у розмірі 33,2% суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами й утримують єдиний внесок у розмірі 2% таких сум з осіб, які перебувають у відпустці та отримують таку допомогу.

Зазначені суми нарахованого та утриманого єдиного внеску відображаються платником у звітності до Пенсійного фонду та підлягають сплаті за календарний місяць, в якому їх нараховано, не пізніше 20 числа наступного місяця.

   Центральна МРВД ХОВ ФСС з ТВП та районна комісія соціального страхування повідомляє про можливість отримати  санаторно-курортні путівки для дітей застрахованих осіб  Вашого закладу   на кінець IV кварталу ( на зимові канікули) 2013 року, а саме: 
<br>Для дітей  - часткова оплата за путівку складає 10% від її повної вартості, включаючи проїзд на потязі до санаторію. Путівки будуть строками з 25-26 грудня на 21 день
Завантажити

Санаторно-курортні путівки для дітей

Центральна МРВД ХОВ ФСС з ТВП та районна комісія соціального страхування повідомляє про можливість отримати санаторно-курортні путівки для дітей застрахованих осіб Вашого закладу на кінець IV кварталу ( на зимові канікули) 2013 року, а саме:
Для дітей - часткова оплата за путівку складає 10% від її повної вартості, включаючи проїзд на потязі до санаторію. Путівки будуть строками з 25-26 грудня на 21 день

Центральна МРВД ХОВ ФСС з ТВП та районна комісія соціального страхування повідомляє про можливість отримати санаторно-курортні путівки для застрахованих осіб Вашого закладу та членів їх сімей на кінець IV кварталу 2013 року Завантажити

Санаторно-курортні путівки для застрахованих осіб

Центральна МРВД ХОВ ФСС з ТВП та районна комісія соціального страхування повідомляє про можливість отримати санаторно-курортні путівки для застрахованих осіб Вашого закладу та членів їх сімей на кінець IV кварталу 2013 року

Обов’язкові медичні огляди: основні аспекти їх проходження працівниками навчальних закладів

Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб», зокрема, встановлено, що з метою охорони здоров’я населення організуються профілактичні медичні огляди ряду категорій громадян, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а також працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, військовослужбовців. Серед них – працівники дошкільних і навчально-виховних закладів. Детальніше>>

Профспілкові організації діють відповідно до Закону про профспілки

У зв’язку із запитами профспілкових організацій Профспілки працівників освіти і науки України щодо застосування норм Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» в умовах введення в дію Закону України «Про громадські об’єднання» повідомляємо.

Законом України «Про громадські об’єднання», який вводиться в дію з 1 січня 2013 року, встановлено загальні правові та організаційні засади реалізації права на свободу об’єднання, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань. При цьому визначено, що особливості регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення окремих видів громадських об’єднань можуть визначатися іншими законами.

Таким законом, що визначає особливості правового регулювання, засади створення, організаційну побудову, права та гарантії діяльності професійних спілок, їх організацій та об’єднань, є Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», який базується на нормах Конвенції МОП № 87 про свободу асоціації і захист права на організацію. Зазначена Конвенція гарантує організаціям працівників (якими є профспілкові організації) право створювати свої організації, самостійно визначати їх статус, структуру, регламенти тощо.

З метою уникнення можливого вільного тлумачення посадовими особами органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування норм Закону про громадські об’єднання Федерацією профспілок України було направлено запит Міністерству юстиції України з проханням підтвердити у офіційному роз’ясненні, що особливості регулювання утворення, реєстрації, діяльності та припинення професійних спілок, їх організацій та об’єднань визначаються спеціальним Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

За дорученням Міністерства юстиції України звернення Федерації профспілок України розглянула Державна реєстраційна служба України (УКРДЕРЖРЕЄСТР), яка є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян та інших громадських формувань.

УКРДЕРЖРЕЄСТР надав офіційне роз’яснення наступного змісту:

«Відповідно до статті 2 Закону України «Про громадські об’єднання» дія цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань в Україні.

Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення:
1. політичних партій;
2. релігійних організацій;
3. непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
4. асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань;
5. саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне самоврядування;
6. непідприємницьких товариств (які не є громадськими об’єднаннями), утворених на підставі інших законів.

Особливості регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення окремих видів громадських об’єднань можуть визначатися іншими законами.

Закон України «Про громадські об’єднання» не містить положень, які б визначали, що сфера його діяльності поширюється на правовідносини у сфері утворення, реєстрації діяльності та припинення професійних спілок.

З огляду на зазначене, Державна реєстраційна служба України вважає, що ці правовідносини визначаються Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Таким чином, профспілки домоглися чіткого визначення сфери застосування Закону України «Про громадські об’єднання» у частині його застосування щодо професійних спілок, їх організацій та об’єднань.

Допомога при народженні дитини: умови призначення та виплати

«Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751 (із внесеними змінами).

Допомога при народженні надається одному з батьків або опікуну, який постійно проживає разом з дитиною.

Для отримання допомоги необхідно звернутись до відділу соціального захисту населення за місцем проживання (реєстрації).Разом з тим, допомогу можуть призначити і за місцем фактичного проживання, але для цього необхідно буде надати довідку про неотримання цієї допомоги за місцем реєстрації. Отже, у будь-якому разі, необхідно буде звернутися у відділ соціального захисту за місцем реєстрації. Звернутися необхідно не пізніше 12 календарних місяців після народження дитини, інакше допомогу не призначать.

Для отримання допомоги необхідно пред’явити паспорт або інший документ, який засвідчує особу. Крім того необхідно надати:
– заяву, яка складається за формою, затвердженою наказом Мінпраці і соцполітики України від 08.06.06 №215(така заява заповнюється у відділі соціального захисту населення);
– копію свідоцтва про народження дитини;
– витяг з Державного реєстру актів громадянського стану про народження дитини для виплати допомоги у зв’язку з її народженням, виданий відділом реєстрації актів громадянського стану, або довідка для призначення допомоги при народженні, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради.

Жінки, які постійного проживають на території України, але які народили дитину за кордоном, надають видану компетентним органом країни перебування і легалізований в установленому порядку в Україні документ, який засвідчує народження дитини, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України (у окремих випадках відділ соціального захисту населення, за узгодженням з Міністерством соціальної політики, може призначити допомогу на підставі дублікатів вищезазначених документів):

• копію рішення про встановлення опіки – подають лише опікуни;
• довідку про склад сім’ї і копію свідоцтва про народження кожної дитини, яку враховують при визначенні розміру допомоги. Ці документи подають особи, які звертаються за призначенням допомоги при народженні другої і наступної дитини.

Виплати допомоги припиняється у разі:

– позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
– відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
– нецільового використання коштів і незабезпечення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
– відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
– тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
– припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;
– перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
– усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
– смерті дитини;
– смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

Потрібно зазначити, що рішення про припинення є не остаточним і виплату допомоги при народженні можуть відновити (крім випадків смерті дитини і її усиновлення). Для цього особі, яка здійснює догляд за дитиною, потрібно звернутися протягом 6 місяців після припинення виплати допомоги в орган соціального захисту населення з письмовою заявою.

Допомога при народженні виплачується у розмірі, який залежить від того, яка по рахунку дитина у сім’ї – перша, друга, третя, а також від дати народження.

Допомога при народженні дитини, яка народилася після 31 грудня 2011 р., надається у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму – на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму – на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму – на третю і кожну наступну дитину.

Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 24 місяців, на другу дитину – 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину – 72 місяців рівними частинами.

Допомога при народженні дитини нараховується у розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановлених на день народження дитини.

Законом України «Про державний бюджет України на 2012 рік» встановлено такі розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років:
• з 1 січня – 893 грн;
• з 1 квітня – 911 грн;
• з 1 липня – 917 грн;
• з 1 жовтня – 930 грн;
• з 1 грудня – 961 грн.


Відповідно у 2012 році розмір допомоги при народженні першої дитини складає:

• з 1 січня – 26790 грн, з яких 8930 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців;
• з 1 квітня – 27330 грн, з яких 9110 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців;
• з 1 липня – 27510 грн, з яких 9170 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців;
• з 1 жовтня – 27900 грн, з яких 9300 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців;
• з 1 грудня – 28830 грн, з яких 9610 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців.

Розмір при народженні другої дитини складає:

• з 1 січня – 53580 грн, з яких 8930 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 48 місяців;
• з 1 квітня – 54660 грн, з яких 9110 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 48 місяців;
• з 1 липня – 55020 грн, з яких 9170 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 48 місяців;
• з 1 жовтня – 55800 грн, з яких 9300 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 48 місяців;
• з 1 грудня – 57660 грн, з яких 9610 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 48 місяців.

Розмір при народженні третьої і кожної наступної дитини складає:

• з 1 січня – 107160 грн, з яких 8930 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 72 місяців;
• з 1 квітня – 109320 грн, з яких 9110 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 72 місяців;
• з 1 липня – 110040 грн, з яких 9170 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 72 місяців;
• з 1 жовтня – 111600 грн, з яких 9300 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 72 місяців;
• з 1 грудня – 115320 грн, з яких 9610 – виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 72 місяців.

Потрібно зазначити, що допомога при народженні дитини призначається опікуну на кожну взяту під опіку дитину у розмірі, установленому при народженні першої дитини. А у випадку якщо дитину (на яку призначають допомогу) влаштовано у дитячий заклад на повне державне утримання, допомога призначається і виплачується також у розмірі, встановленому при народженні першої дитини. Гроші при цьому перераховують на відкритий у банку рахунок дитини.

При народженні двійні або більшої кількості дітей кожна дитина з їх кількості вважається наступною. Отже при народжені двійні на першу дитину буде призначена допомога як на першу, на другу, як на другу.

У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не призначається.

Заплановані зміни до Державного бюджету 2012р.

В рамках виконання домовленостей за результатами зустрічі Прем’єр-Міністра України М.Я. Азарова з представниками профспілок 27 січня ц.р. щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2012 рік з метою підвищення рівня фінансування соціальних стандартів та гарантій, на реалізацію соціальних ініціатив Президента України В.Ф. Януковича, Урядом внесено до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (щодо вирішення соціальних питань) (реєстр. №10317 від 09.04.2012).

Сьогодні, 12 квітня, цей законопроект планується розглянути у Верховній Раді України.

Даним законопроектом передбачено, зокрема:
1. збільшити доходи Державного бюджету на 2012 рік на 33,3 млрд. грн., в тому числі загального фонду на 28,8 млрд. грн.;
2. збільшити видаткову частину Держбюджету на 18,2 млрд. грн., зокрема в частині:
соціального забезпечення
- фінансування пенсійного забезпечення – 7,7 млрд. грн.;
- виділення додаткової дотації з Державного бюджету України у 2012 році на утримання соціальних працівників та створення для них 12 тисяч робочих місць в обсязі 380,9 млн. грн.;
- додатково на забезпечення протезами та кріслами колісними 283 тис. інвалідів спрямувати 97,4 млн. грн. ;
- фінансування нової бюджетної програми "Заходи із реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем та розумово відсталих дітей" в обсязі 60,8 млн. грн.;
- державної підтримки реалізації національних проектів на умовах співфінансування передбачено кошти у сумі 230,4 млн. грн.;
соціального захисту
- пропонується з 1 липня поточного року підвищити рівень забезпечення прожиткового мінімуму для інвалідів і пенсіонерів з 80 % до 100 % прожиткового мінімуму, для дітей з 50 % до 75 відсотків (за підрахунками Уряду додаткові видатки для забезпечення реалізації запропонованої пропозиції у липні-грудні 2012 року складуть 638,9 млн. грн.);
- збільшити видатки на забезпечення житлом окремих категорій громадян на 221,8 млн. грн.;
- виділення видатків на заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень на загальну суму 6,15 млрд. грн., що базується на розрахунках АТ «Ощадбанк»;
- фінансування нової бюджетної програми "Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов" в сумі 1 млрд. грн.

Що стосується питань оплати праці, то з метою забезпечення диференціації заробітної праці спеціалістів місцевих державних адміністрації за рахунок встановлення надбавок до посадових окладів законопроектом пропонується збільшити місцевим державним адміністраціям видатки на оплату праці з нарахуваннями на 300 млн. гривень. Крім того, у проекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" передбачено видатки у сумі 1,2 млрд. грн., що дозволить виконати норму Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" щодо застосування законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати, збільшеного на 30 відсотків. Також, з державного бюджету передбачено місцевим бюджетам додаткову дотацію на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати в сумі 1,5 млрд. грн.

Обсяг додаткового ресурсу, який враховано у проекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" для місцевих бюджетів складає 10,7 млрд. грн. Названі напрями додаткового фінансування, а також інші заходи, спрямовані на вирішення соціальних проблем, підтримуються профспілками і неодноразово пропонувалися профспілковою стороною під час ведення соціального діалогу.

Сприяння охороні праці у «зеленій» економіці» – девіз Всесвітнього дня охорони праці у 2012 році

Щорічно, починаючи з 2002 року, понад 50 країн світу за ініціативою Міжнародної конфедерації вільних профспілок трудящих, яку підтримала Міжнародна організація праці (МОП), відзначають Всесвітній день охорони праці.

Указом Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006 день об’єднання людей навколо проблеми збереження життя і здоров’я працівників офіційно визнаний і в Україні – 28 квітня. Відтоді Україна разом з усім світом відзначає Всесвітній День охорони праці.

Відповідно до рекомендацій МОП у 2012 році Всесвітній день охорони праці проводиться під девізом: «Сприяння охороні праці у «зеленій» економіці».

Організаційний комітет звертається до центральних і місцевих органів виконавчої влади, об'єднань підприємців і роботодавців, профспілкових організацій усіх рівнів, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, керівників підприємств із проханням активно долучитися до цієї роботи та гідно відзначити у квітні 2012 року День охорони праці на кожному підприємстві, у кожній установі, організації.

Оргкомітет пропонує напередодні та протягом квітня-травня вшанувати пам'ять працівників, які загинули на виробництві, відвідати сім'ї потерпілих, винайти можливості для надання їм допомоги з вирішення матеріальних, соціально-побутових та інших проблем.

Організаційний комітет також звертається до представників ЗМІ з проханням забезпечити всебічне висвітлення заходів, що відбуватимуться в Україні у рамках Дня охорони праці.

Українці перейдуть на літній час 25 березня

Два рази на рік стрілки годинників переводяться на годину в більше ніж 100 країнах світу. В останню неділю березня – на годину вперед, а в останню неділю жовтня – на годину назад. Ця процедура необхідна для того, щоб наблизити адміністративний час до сонячного.

Українці переведуть стрілки годинників на літній час, тобто, на годину вперед – в останню неділю березня, яка у цьому році припадає на 25 березня.

У січні 2012 року за результатами наради щодо обчислення часу на території України було повідомлено, що відповідний законопроект ґрунтуватиметься на позиції уряду – цього року перейти на «зимовий» час і залишити Україну в ІІ часовому поясі.

Метеорологи та медики також підтримують ініціативу встановлення в Україні другого часового поясу.

Засідання Ради Федерації профспілок України

Сьогодні, 15 березня 2012 року, у Будинку спілок відбулося V засідання Ради Федерації профспілок України.

Члени Ради обговорили низку актуальних питань, які пропонувалися порядком денним, а також провели ділову та конструктивну дискусію щодо першочергових завдань профспілок щодо соціально-економічного захисту спілчан, поліпшення умов праці, підвищення її безпеки та оплати.

Так, на засіданні було розглянуто позицію профспілок щодо державної політики оплати праці та посилення колективно-договірного регулювання оплати праці, питання організаційного зміцнення ФПУ, хід реалізації рішень VІ З’їзду ФПУ, її членськими організаціями та деякі внутрішньоспілкові питання.

Голова ФПУ Юрій Кулик у своєму виступі окреслив завдання щодо соціально-економічного захисту працівників в умовах загострення соціально-економічних проблем. Він наголосив на важливості поглиблення соціального діалогу між владою, роботодавцями та профспілками.

Юрій Кулик також додав, що перед профспілками зараз постають завдання, що потребують активних і рішучих кроків. Це, насамперед, досягнення справедливості у рівні заробітної плати і доходів, зокрема, для працівників бюджетної сфери.

Віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, який взяв участь у роботі засідання, розповів членам Ради про реформи, що проводить Уряд у соціальній сфері.

Виступ на парламентських слуханнях із проблем сільської школи голови Харківської обласної організації Профспілки Лідії Дулуб

Шановний пане голово! Шановні колеги!

Проблеми сільської школи впродовж всієї історії вітчизняної освіти були і залишаються одними із центральних. Історичний досвід їх вирішення, що супроводжувався успіхами, так і негаразди, спонукає сьогодні до виваженого, продуманого підходу до цих навчальних закладів, особливо в умовах чергового реформування освіти. Освітянська мережа навчальних закладів історично складалася одночасно з формуванням системи розселення населення країни. Саме тому всяке необдумане втручання в цю систему загрожує невідворотними втратами. Сьогодні впевнено можна стверджувати, що село, сільська культура, спосіб життя , а отже і сільська школа, будуть існувати і розвиватися впродовж тривалого історичного періоду, зберігаючи істотні, специфічні ознаки, в межах єдиної національної культури та єдиного освітнього простору.

То ж вирішення проблем сільської школи – це загальнонаціональне завдання, пов’язане із долею самої держави.

Серед розмаїття питань, що визначають розвиток сільської школи, Профспілку непокоїть передусім невирішеність цілого спектру соціальних проблем, пов’язаних із низькою заробітною платою, неповною зайнятістю, загрозою звільнення з роботи у зв’язку із закриттям навчальних закладів, житлово-побутовими негараздами, обмеженими можливостями педагогів щодо свого професійного вдосконалення тощо. Розв’язанню окремих із зазначених питань сприяло б удосконалення чинної нормативно-правової бази, аналіз якої свідчить про необхідність усунення суперечностей між нормами окремих законів та унормування ряду неврегульованих питань, які в свій час передбачалося вирішити шляхом прийняття підзаконних актів. Так, потребує врегулювання питання щодо встановлення співвідношення величини національного доходу і валового внутрішнього продукту. Чинна редакція ст.61 закону «Про освіту» гарантує бюджетні асигнування на освіту у розмірі не менше 10 відсотків національного доходу. Зазвичай, видатки державного бюджету обчислюються у відсотках від ВВП.

Безцінним здобутком, який гарантує широкий спектр трудових, соціально-економічних прав, освітяни вважають ст.57 базового закону «Про освіту». Водночас слід зауважити, що чинне формулювання зазначеної статті суттєво відрізняється від схваленої Верховною Радою України у 1996 році редакції. Профспілка переконана в нагальній необхідності приведення змісту ст.57 відповідно до рішення Конституційного суду України від 22 травня 2008 року. Йдеться про норму щодо рівня середніх посадових окладів педагогічних та науково-педагогічних працівників середньомісячній (подвійній) заробітній платі працівників промисловості, здійснення доплат спеціалістам освіти до рівня середньомісячної заробітної плати працівників економіки України, житлово-побутового обслуговування педагогічних працівників сільської місцевості та пенсіонерів з їх числа. Лише відновлення зазначеної норми та цілеспрямовані кроки в напрямку її реалізації будуть свідчити про щирість намірів влади гідно оцінити самовіддану працю освітян. При цьому відповідні заходи сприяли б поліпшенню пенсійного забезпечення педагогів. В іншому випадку жебрацькі статки вчителя і надалі відлякуватимуть від школи молодих спеціалістів та примушуватимуть педагогів-пенсіонерів довічно працювати на освітянській ниві.

Суттєве збільшення в останній час відповідних звернень в органи Профспілки свідчать про потребу узгодження між собою окремих норми законодавства у сфері трудових відносин освітян. Йдеться про положення ст. 20 Закону України «Про освіту», ст.26 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Згідно із законами в галузі освіти призначення на посаду та звільнення з посади керівника державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний орган управління освітою. Ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносить до переліку питань, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях, призначення і звільнення керівників об'єктів спільної власності територіальних громад. Саме остання норма використана для масового розірвання трудових договорів з директорами загальноосвітніх навчальних закладів в окремих адміністративних територіях, що отримало широкий негативний резонанс в суспільстві. Зрозуміло, що таким чином здійснюється «фільтрація» керівних кадрів залежно від політичної кон’юнктури. Але жодної користі від такого способу вирішення кадрових питань немає: навпаки, це призводить до поглиблення дестабілізації в освітній галузі, яка і без того за висновками Національної служби посередництва і примирення залишається потенційно конфліктною.

Користуючись нагодою, як представник організації, уповноваженої законодавством забезпечувати захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, закликаю політиків, владу напередодні чергової виборчої кампанії утриматися від втягування педагогів, керівників освітніх закладів та органів управління освітою в політичні процеси, убезпечити здібних педагогів та організаторів навчального процесу від порушення їх професійних, конституційних прав і свобод.

Очікує на остаточне вирішення питання визначених законодавством житлово-побутових гарантій педагогічним працівникам сільської місцевості. Варто наголосити, що зазначені гарантії не є пільгою: це об’єктивне врахування специфіки життєдіяльності сільського педагога. Відповідні норми статей 55 та 57 закону «Про освіту» не працюють, оскільки законодавцем, зокрема, не визначені механізми забезпечення педагогів житлом в першочерговому порядку, надання їм пільгових кредитів для придбання чи будівництва житла, безоплатного забезпечення педагогічних працівників, які прибувають на роботу в сільську місцевість, житлом з опаленням і освітленням в межах встановлених норм. Отже, вимагають опрацювання соціально-захищені механізми зазначених вище гарантій, як і механізми організації безкоштовного підвезення сільських педагогів до місця роботи і додому. Існує потреба у приведенні до єдиних правил відповідних положень урядових постанов № 426 від 31.03.2003 року щодо Порядку надання піль, гарантій і компенсацій працівникам бюджетних установ та №117 від 29.01.2003 року щодо Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги, а також затвердженого 13 вересня 2006 року відповідного Порядку забезпечення педагогічних працівників, як і медичних працівників та працівників культури, а також пенсіонерів з їх числа безоплатним житлом в опаленням і освітленням в межах встановлених норм. Сьогодні кожен із зазначених актів встановлює відмінні між собою правила стосовно даного питання. Одночасно вимагає визначення порядок оренди житла у приватних осіб з врахуванням при цьому можливості використання з цією метою службових приміщень, гуртожитків та ін. Окремої уваги потребує правове врегулювання норм постанови Кабінету Міністрів України № 530 від 28 травня 2008 року «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян». Саме пунктом 14 зазначеної постанови обмежено встановлені законодавством права працівників на одержання житлово-побутових гарантій. Зважаючи на незаконність таких обмежень, постановою Київського апеляційного адміністративного суду  від 21.10.2010 р., підтвердженою Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 18.05.2011 № К-35876/10, визнано нечинним зазначений пункт урядового документу та зобов’язано його вилучити. Разом з тим, ні зазначені рішення судів, ні звернення ЦК Профспілки, Федерації профспілок України до Кабінету Міністрів України стосовно даного питання залишилися без належного реагування. В результаті недобросовісні чиновники як в центрі, так і на місцях з посиланням на 530 постанову продовжують без будь-яких законних підстав обмежувати встановлені законодавства права працівників, мотивуючі свої дії наявними фінансовими можливостями.

Зміни в освіті повинні працювати на випередження. У зв’язку із зазначеним досадно сприймати той факт, що Верховною Радою України досі так і не прийнято пропоновану групою народних депутатів норму щодо зменшення наповнюваності класів у сільських школах з п’яти до трьох осіб. Розуміючи складність фінансових наслідків такого кроку, ми переконані в надзвичайній важливості та незаперечній користі прийняття зазначеної норми: будуть збережені від ліквідації малочисельні навчальні заклади, а отже створені умови для забезпечення процесу відтворення людського ресурсу на селі з його національними і культурними рисами. Нинішній стан системи освіти в сільській місцевості не може бути виправданий економічними труднощами і складними трансформаційними процесами в суспільстві. Освіта має підтримуватися будь-якою ціною, інакше реальною стає загроза існуванню суспільства і цілісності народу, зникне сенс існування держави.

Вимагає перегляду порядок формульного розподілу видатків для сільських закладів освіти із запровадженням при цьому коефіцієнту вирівнювання для малокомплектних шкіл. Це дозволить забезпечити в сільській місцевості в повній мірі діяльність навчальних закладів, створити належну матеріальну базу.

Будь-яких реформ в освіті, в тому числі в сільській місцевості, ідей з приводу змісту навчання та впровадження новітніх технологій завжди буде недостатньо. Адже найважливішою ланкою поліпшення якості освіти був і залишається вчитель. Незаперечно, що виконати покладену на педагога місію нелегко. При цьому матеріальні і моральні негаразди займають не останнє місце. Соціальна незахищеність, зумовлена необхідністю багато працювати поза школою у власних господарствах, культурно-методична віддаленість, низькі заробітки, спричинені, зокрема, неможливістю забезпечити годинами навчального навантаження з одного предмета на ставку заробітної плати – ось основні причини невлаштованості сільських педагогів. Зважаючи на останній з перерахованих факторів, доцільними вважаються пропозиції щодо передбачення в державному бюджеті коштів для більш широкого залучення педагогів з навантаження менше норми до виконання додатково оплачуваної позакласної роботи – керівництва гуртками, секціями, роботи з обдарованою молоддю тощо. Це сприятиме, передусім, підвищенню ефективності роботи з дітьми; до того ж з’явиться можливість забезпечити повну зайнятість сільського вчителя. Очевидно, на часі знову питання щодо багатопрофільної підготовки учителів для роботи в сільських малочисельних школах на основі поєднаних спеціальностей. Специфіка роботи на селі вимагає перегляду системи підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних кадрів. Особливо актуальним стало зазначене питання із прийняттям нового положення по атестацію.

Разом з тим найбільш важливою і складною для розв’язання є проблема соціального захисту педагогічних працівників. Певні зрушення у цьому напрямі здійснено, але й невирішених проблем ще дуже багато. Головною з них є те, що рівень оплати праці освітян не відповідає важливості виконуваної ними функції та реальній складності праці. Наслідки такого стану виявляються у небажанні молоді йти в школу, тим більше в сільські, у необґрунтовано високому відсотку вчителів пенсійного та перед пенсійного віку.

Тільки зміна пріоритетів у суспільстві, утвердження цінності людського розвитку і самореалізації дасть змогу відповідно змінити статус педагога. Ми всі повинні працювати над тим, щоб кожна людина в нашій країні зрозуміла абсолютну пріоритетність освітянської, наукової діяльності, мала глибоке переконання в необхідності гідної оплати педагогічної праці. Українському учителю потрібний не словесний захист, а реальна повага і підтримка у нелегкій повсякденній праці.

Дякую за увагу!

Зарахування до спеціального стажу періодів роботи на посадах педагога-організатора та старшого вожатого школи

Пенсії за вислугу років працівникам освіти призначають відповідно до п. „е” ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (за наявності спеціального стажу роботи не менше, ніж 25 років) та Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909 (зі змінами).

До спеціального стажу зараховується час роботи на посадах у відповідних закладах і установах, віднесених до Переліку за умови, що ця робота є основною.

Тимчасовими типовими штатними нормативами денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти України від 09.08.1996 р. № 264, керівникам управлінь і відділів освіти була надана можливість до 01.09.1996 р. переглянути штати, введені в попередні роки, та, у разі необхідності, перезатвердити їх рішенням відповідних органів державної виконавчої влади. При цьому Тимчасовими типовими штатними нормативами було передбачено введення до штатних розписів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів посади педагога-організатора (або старшого вожатого).

Посаду педагога-організатора передбачено названим вище Переліком, період роботи за цією посадою зараховується до спеціального стажу роботи, який дає право на пенсію за вислугу років.

Посаду старшого вожатого Переліком не передбачено. Разом з тим у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.10.2011 р. за № 10/2-724 стверджується про ідентичність посадових обов'язків працівників, які займають посади педагогів-організаторів або старших вожатих, та відповідно про можливість зарахування періоду роботи на посаді старшого вожатого до спеціального стажу роботи, який дає право на призначення пенсії за вислугу років.

З ухваленням Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» вимоги щодо віку та стажу, які дають право на пенсію за вислугу років, залишились незмінними.

Оплата при призупинці навчально-виховного процесу

У зв’язку із чисельними зверненнями членів профспілки до Київської організації Профспілки працівників освіти і науки України з питань, пов’язаних з оплатою праці педагогічних працівників у період призупинення навчально-виховного процесу, надсилаємо Вам для використання у роботі роз’яснення управління соціально-економічного захисту ЦК профспілки працівників освіти і науки України.
Завантажити>>

Затверджено Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Затверджено Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників10 січня 2012 р. у Міністерстві юстиції за № 14/20327 зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Завантажити
46,0 Кб

Завантажити зміни до Положення

Завантажити
46,0 Кб

Завантажити наказ МОНМСУ

Державні гарантії 2012 року

Основні державні соціальні гарантії станом на 1 січня 2012 року: Прожитковий мінімум у середньому на одну особу на місяць – 1017;
для працездатних осіб – 1073;
для осіб, які втратили працездатність – 822;
для дітей віком до 6 років – 893;
для дітей віком від 6 до 18 років – 1112.

Мінімальна пенсія за віком – 822.

Мінімальна заробітна плата: місячна заробітна плата – 1073;
погодинна мінімальна заробітна плата – 6,43.

Допомога на поховання: пенсіонерів – 2 пенсії;
застрахованих осіб – 2200;
безробітних осіб – 1073.

Допомога при народженні дитини:
– на 1 дитину (30 розмірів ПМ, у тому числі одноразово 10 ПМ, решта протягом 24 місяців) – 26 790;
– 2 дитина (60 розмірів ПМ, у тому числі одноразово 10 ПМ, решта протягом 48 місяців) – 53 580;
– 3 дитина (120 розмірів ПМ, у тому числі одноразово 10 ПМ, решта протягом 72 місяців) – 107 160.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю:
для незастрахованих осіб – 544;
для застрахованих осіб – 825.

Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти

ПОСТАНОВА від 14 грудня 2011 р. № 1283

Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти

Розмір: 60 Кб

Завантажити

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РОЗМІРУ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, УСТАНОВ ОСВІТИ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ

Розмір: 46 Кб

Завантажити

Оплата праці вчителів, які викладають декілька предметів

Відповідно до ст.27 Закону України «Про загальну середню освіту» атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років. Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється Міністерством освіти України.
Також інформація щодо прожиткового мінімуму. Подробніше>>

Шановний Володимире Івановичу !
<Br><p>ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» ( реєстраційний № 9000) та просить розглянути та врахувати наступні пропозиції щодо передбачення в ньому необхідних видатків, які сприятимуть вирішенню існуючих в галузі освіти і науки проблем.

Звернення ЦК Профспілки працівників освіти і науки України до Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

Шановний Володимире Івановичу !

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» ( реєстраційний № 9000) та просить розглянути та врахувати наступні пропозиції щодо передбачення в ньому необхідних видатків, які сприятимуть вирішенню існуючих в галузі освіти і науки проблем.

Розмір: 102,1 КБ

Завантажити
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас за дорученням учасників ІІ пленуму ЦК Профспілки з приводу необхідності врегулювання ситуації, що виникла на місцях із запровадженням наказу Міністерства освіти і науки України від 6.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

Звернення ЦК Профспілки працівників освіти і науки України до Міністру освіти і науки, молоді

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас за дорученням учасників ІІ пленуму ЦК Профспілки з приводу необхідності врегулювання ситуації, що виникла на місцях із запровадженням наказу Міністерства освіти і науки України від 6.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

Розмір: 78,0 КБ

Завантажити
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від імені учасників II пленуму ЦК Профспілки звертається з приводу критичної ситуації, зумовленої недостатнім рівнем фінансування навчальних закладів та установ освіти, а також відсутністю дієвих заходів щодо вирішення питань оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників освіти.

Звернення ЦК Профспілки працівників освіти і науки України до Кабінету Міністрів України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від імені учасників II пленуму ЦК Профспілки звертається з приводу критичної ситуації, зумовленої недостатнім рівнем фінансування навчальних закладів та установ освіти, а також відсутністю дієвих заходів щодо вирішення питань оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників освіти.

Розмір: 135,0 КБ

Завантажити

Про доплату за завідування бібліотекою

Відповідно до п.58 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102, у загальноосвітніх навчальних закладах, штатними розписами яких не передбачено посади бібліотекаря, педагогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, установлюється доплата за завідування бібліотекою в розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Подробніше>>

Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів
       працівників навчальних закладів, установ
          освіти та наукових установ.

Наказ №557

Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.

Розмір: 103,0 КБ

Завантажити

Основні державні соціальні гарантії

(станом на 01.09.2009 року)
Подробніше>>

Соціальна політика, допомога, пільги

11 червня 2009  Верховна Рада ухвалила Закон України  «Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (N 1505-VI) ,  який набрав чинності з 25 червня 2009року.
Подробніше>>

Консультации

 
    створення сайту - sdesign.com.ua